21 رمز موفقیت

4,617
1394/04/24


21 رمز موفقیت:
 
1. رؤیاهای بزرگ در سر بپرورانید.
2. حس هدفمندی را در خود پرورش دهید.
3. خود را دارای شغل آزاد بدانید.
4. کاری را که واقعا دوست دارید انجام دهید.
5. در کار خود همیشه بهترین باشید.
6. سخت تر و بیشتر کار کنید.
7. خود را وقف یادگیری مادام العمر کنید.
8. اول حق و حقوق خودتان را بدهید.
9. همه جزئیات مربوط به کارتان را یاد بگیرید.
10. خود را وقف خدمت به دیگران کنید.
11. با خود و دیگران کاملا صادق باشید.
12. بالاترین اولویت هایتان را مشخص و سپس باتمام قوا روی آنها تمرکز کنید.
13. سریع العمل و قابل اعتماد باشید.
14. برای جهش از قله ای به قله ای دیگر آمادگی داشته باشید.
15. انضباط فردی را در همه موارد اعمال کنید.
16. خلاقیت و استعداد ذاتی خود را شکوفا کنید.
17. با افراد درست در ارتباط باشید.
18. به بهترین نحو مراقب سلامتی خود باشید.
19. قاطع و عمل گرا باشید.
20. هرگز شکست را یک انتخاب ندانید.
21. در امتحان پایداری قبول شوید.
 
 
 
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها