گواهینامه هاISOچرا کالیبراسیون بسیار مهم است؟

چرا کالیبراسیون بسیار مهم است؟

539
1398/05/30
کالیبراسیون دقت و کیفیت اندازه گیری های ثبت شده با استفاده از یک قطعه تجهیزات را تعیین می کند. با گذشت زمان، تمایل به نتایج و دقت در «راندگی» به ویژه هنگام استفاده از تکنولوژی های خاص یا اندازه گیری پارامترهای خاص مانند دما و رطوبت وجود دارد. برای اطمینان از نتایج اندازه گیری شده نیاز به ادامه و نگهداری کالیبراسیون تجهیزات در طول عمر خود برای اندازه گیری های قابل اعتماد، دقیق و قابل تکرار وجود دارد.
دستور العمل کالیبراسیون تجهیزات
شرکت هایی که درخواست دریافت و اخذ گواهینامه ایزو نظیر ایزو ۹۰۰۱ را دارند می بایست هر ابزار اندازه گیری که در شرکت و سازمان موجود می باشد را در سیستم کالیبراسیون وارد کنند.
هر جا اندازه گیری مهم است کالیبراسیون اهمیت حیاتی دارد ، کالیبراسیون کاربران و کسب و کار ها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل کنند که نتایج نظارت، ضبط و پس از آن کنترل می شوند.
کالیبراسیون به عنوان یک رابطه بین اندازه گیری تعریف می شود. استانداردها بسته به نوع صنعت متفاوت است، در حالی که تولید کنندگان معیار اندازه گیری خود را تعیین می کنند و فرکانس و سطح کالیبراسیون را بسته به شرایط صنعت، توصیه می کنند.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها