گواهینامه هاISOISO 17025:2017

ISO 17025:2017

461
1398/06/03
( احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون )
استاندارد بین‌المللی ISO/IEC17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه یك سیستم كیفیت را به كار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر می‌باشند.  این استاندارد حاصل تجربیات وسیع اجرای ISO/IEC Guide25 و استاندارد اروپایی EN45001   بوده و اكنون جایگزین هر دوی آنها شده است.
تغییرات اصلی ایزو ۱۷۰۲۵ در نسخه ۲۰۱۷ چیست؟ 
- محدوده برای تست، کالیبراسیون و نمونه برداری مرتبط با کالیبراسیون و آزمایش بعدی تجدید نظر شده است.
- رویکرد فرآیند در حال حاضر با استاندارد های جدیدتر مانند ISO 9001 (مدیریت کیفیت)، ISO 15189 (کیفیت آزمایشگاه های پزشکی) و ISO / IEC 17021-1 (الزامات برای سازمان های ممیزی و صدور گواهینامه) مطابقت دارد.
- استاندارد در حال حاضر توجه بیشتری به فناوری اطلاعات دارد و شامل استفاده از سیستم های کامپیوتری، پرونده های الکترونیکی و تولید نتایج و گزارش های الکترونیکی می شود.
- فصل جدید، مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک را معرفی می کند.
امتیازدهی:

دیدگاه‌ها